top of page
Exempel

AVTAL MED REGION STOCKHOLM

målgruppen är patienter som remitteras från onkologisk eller dermatologisk specialist på sjukhus

Tjänster: Tjänster

HAND- OCH FOTSYNDROM (HFS) 

BIVERKNINGAR AV CYTOSTATIKABEHANDLING

CYTOSTATIKABEHANDLINGAR KAN IBLAND GE BIVERKNINGAR I FORM AV HAND- OCH FOTSYNDROM (HFS). HFS INNEFATTAR HÄR BÅDE HFS OCH HFSR (HAND-FOOT SKIN REACTION), ETT NYARE BEGREPP FÖR SYMPTOM VID MÅLINRIKTAD BEHANDLING, SAMT NAGELPÅVERKAN ORSAKAD AV CYTOSTATIKA.

GRADEN AV BIVERKNINGAR VARIERAR FRÅN INDIVID TILL INDIVID VI ÄR ALLA OLIKA, JÄMFÖR DÄRFÖR INTE DINA BIVERKNINGAR MED NÅGON ANNAN.

OM DU ÄR OROLIG ELLER HAR PROBLEM SOM DU INTE KAN HANDSKAS MED, TALA MED DIN LÄKARE ELLER DIN KONTAKTSJUKSKÖTERSKA.


VID SVÅRA BIVERKNINGAR KAN DIN LÄKARE SKRIVA REMISS FÖR FOT- OCH HANDSJUKVÅRD TILL OSS PÅ FOTSJUKVÅRDEN

VI BEHANDLAR DIG UTIFRÅN DINA BESVÄR SAMT GER RÅD OCH TIPS. VI HAR ÄVEN REMITTERINGSRÄTT ATT VID BEHOV FÖRSKRIVA ORTOPEDISKA SKOR, BEHANDLINGSSKOR OCH INLÄGG/FOTBÄDDAR.

DET ÄR VIKTIGT ATT TA HAND OM PROBLEMEN I TID FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SVÅRA BIVERKNINGAR.

FÖR FOT- OCH HANDSJUKVÅRD KRÄVS EN REMISS AV ONKOLOGISK SPECIALIST PÅ SJUKHUS.

VI TAR ÄVEN EMOT REMISSER FÖR PATIENTER MED OVANLIGA HUDSJUKDOMAR MED BEHOV AV HANDSJUKVÅRD REMISS SKRIVS DÅ AV DERMATOLOGISK SPECIALIST PÅ SJUKHUS.

REMISSERNA SKRIVS DIREKT TILL OSS DÅ VI HAR AVTAL FÖR DESSA PATIENTER GENOM REGION STOCKHOLM. 

bottom of page