Sök

Nytt avtal med ny vårdcentral

Den 4/5 2022 skrev vi avtal med vårdcentralen Hälsa hemma som har gjort en succé i Göteborg. Nu ska vårdcentralen även etablera sig i...

Vi jobbar för fullt med de nya avtalen!

Avtalen med vårdcentralen och Region Stockholm börjar ta sin form och går framåt. Patienterna upplever en mer tydlighet kring...

Tecknat avtal med Region Stockholm

Vi har även tecknat avtal med Region Stockholm för hand- och fotsjukvård i samband med biverkningar av cytostatikabehandlingar samt...

Nya avtalet börjar gälla

Samtliga avtal inom vårdvalet fotsjukvård upphör att gälla sista december 2021. Från och med 1 januari 2022 ska vårdcentralerna ansvara...