Doctor with Files_edited.jpg

REMISS FOTSJUKVÅRD

REMISS FOTSJUKVÅRD


Samtliga avtal inom vårdvalet fotsjukvård upphör att gälla sista december 2021. Från och med 1 januari 2022 ska vårdcentralerna ansvara för fotsjukvården. Patienterna skall vända sig till den vårdcentral där de är listade om de är i behov av fotsjukvård. Vårdcentralerna kommer att ha ansvar för fotsjukvården.


Patienter med pågående behandling där vårdcentralen inte varit inblandad t.ex. diabetes, kärl, hudmottagningar inom specialistvården ska även i fortsättningen vända sig till den specialistmottagning där de går. Skillnaden är att dessa mottagningar framöver ska remittera patienterna till en vårdcentral där patienten är listad i stället för fotsjukvårdare direkt.

Vi har tecknat avtal med flertal vårdcentraler i Solna kommun. 

Läs mer om vårdcentralerna som vi har avtal med här

Vi har även tecknat direkt avtal med Region Stockholm Fot- och handsjukvård i samband med biverkningar av cytostatikabehandling och handsjukvård vid ovanliga hudsjukdomar.

Läs mer om Region Stockholms avtal här


Fotsjukvård från vårdcentralerna bedrivs för följande patientgrupper

-Diabetespatienter (typ 1 och 2) med befintlig eller begynnande komplikation i riskgrupp 2 och ytliga och läkta sår på foten i riskgrupp 3

-Patienter med cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar förorsaka sårbildningar

-Patienter med grava fotproblem inklusive missbildningar och felställningar förorsakade av reumatiska, ortopediska och neurologiska sjukdomar

-Andra fotsjukvårdsfall av uttalad medicinsk natur t. ex. svårare nageltrång eller psoriasis med fotkomplikationer m.m.

-Patienter i akut behov av vård

Vi har förskrivningsrätt för ortopediska hjälpmedel.

I målgruppen ingår inte

-Diabetiker i riskgrupp 1 som inte har påtagliga problem ska inte remitteras till fotsjukvården utan ska skötas av vårdcentralen

-Diabetiker i riskgrupp 4 sköts av specialistvårdens resurser

-Barn under 8 år