top of page
Doctor with Files_edited.jpg

REMISS FOTSJUKVÅRD

Samtliga avtal inom vårdvalet fotsjukvård upphör att gälla sista december 2021. Från och med 1 januari 2022 ska vårdcentralerna ansvara för fotsjukvården. Patienterna skall vända sig till den vårdcentral där de är listade om de är i behov av fotsjukvård. Vårdcentralerna kommer att ha ansvar för fotsjukvården.


Patienter med pågående behandling där vårdcentralen inte varit inblandad t.ex. diabetes, kärl, hudmottagningar inom specialistvården ska även i fortsättningen vända sig till den specialistmottagning där de går. Skillnaden är att dessa mottagningar framöver ska remittera patienterna till en vårdcentral där patienten är listad i stället för fotsjukvårdare direkt.

Vi har tecknat avtal med flertal vårdcentraler.

Läs mer om vårdcentralerna som vi har avtal med här

Vi har även tecknat direkt avtal med Region Stockholm Fot- och handsjukvård i samband med biverkningar av cytostatikabehandling och handsjukvård vid ovanliga hudsjukdomar.

Läs mer om Region Stockholms avtal här


Fotsjukvård från vårdcentralerna bedrivs för följande patientgrupper

-Diabetespatienter (typ 1 och 2) med befintlig eller begynnande komplikation i riskgrupp 2, 3 samt 4.

-Patienter med cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar förorsaka sårbildningar

-Patienter med grava fotproblem inklusive missbildningar och felställningar förorsakade av reumatiska, ortopediska och neurologiska sjukdomar

-Andra fotsjukvårdsfall av uttalad medicinsk natur t. ex. svårare nageltrång eller psoriasis med fotkomplikationer m.m.

-Patienter i akut behov av vård

Vi har förskrivningsrätt för ortopediska hjälpmedel.

I målgruppen ingår inte

-Diabetiker i riskgrupp 1 som inte har påtagliga problem ska inte remitteras till fotsjukvården utan ska skötas av vårdcentralen

-Barn under 8 år

Remisser: Service
bottom of page