top of page

ANNA MICKOS

Jag är undersköterska i botten, med erfarenhet av geriatrisk-, demens- samt palliativ vård. Jag har studerat en del farmaci samt auskulterat på Karolinska sjukhusets hudmottagning. Jag är utbildad Medicinsk Fotvårdsspecialist, detta vid en 1,5 årig nationell utbildning vid Göteborgs Stads yrkeshögskola. 
Mitt examensarbete ägnade jag åt en undersökande studie om fotgymnastik som möjlig väg att förbättra funktionen hos en fot med hallux valgus. Under den ena av utbildningens två praktikperioder hade jag den stora förmånen att få praktisera på Medicinsk Fotvård GKS, och när jag var klar att gå ut i yrkeslivet fick jag den ännu större förmånen att få börja arbeta här. 
Att få hjälpa patienter med fotrelaterade problematiker av skiftande slag är så givande, och att få ingå i detta team med medarbetare med enorm erfarenhet och kompetens är så lärorikt.
Jag tar emot både remisspatienter och privata kunder. Jag kan i förekommande fall förmedla remiss för ortopediska inlägg och – skor.
2021 har Lena Honkanen och jag ansökt om bidrag till rehabiliteringsprojekt i cancervården/stipendium/utveckningsbidrag för vårt projekt-Information till sjukvårdspersonal om Hand- och fotsyndrom i samband med cancerbehandling för att kunna informera patienter och remittera till professionell behandling. De vill gärna stödja vårat projekt! Tack till er alla på Stockholms Läns Cancerpatienter för att ni vill stödja vårat projekt!

Anna2_edited.jpg
Anna Mickos: Tjänster
bottom of page